WELKOM

 

EMDR

EMDR is de afkorting voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en betekent vertaald “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze lading verwerken van de emotionele reacties “. 

EMDR wordt o.a. ingezet bij traumaverwerking. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Een geluid, een geur of beeld kunnen de gebeurtenis weer levendig terug brengen met alle reacties die je toen ook had.

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met snelle beurtelings links en rechts stimulatie via visuele-, auditieve – en kinesthetische stimulatie. 

EMDR maakt bij mij altijd deel uit van een begeleidingstraject en is geen kunstje op zich.

Deze stimulatie zorgt ervoor dat er een versnelde informatieverwerking kan worden geactiveerd waarmee de gestagneerde of geblokkeerde ervaring werking alsnog kan plaatsvinden.

Het voordeel van EMDR is dat je eigenlijk niet hoeft te vertellen over de gebeurtenis...je kunt ook verwerken door te werken met cijfers of kleuren toekennen aan de gebeurtenis.

Voor verdere uitgebreide informatie verwijs ik naar de website www.emdr-therapeuten.nl waar ik geregistreerd sta. Zie ook pagina met links.