EMPATHIQUE
COACHING, COUNSELING EN THERAPIE


Counseling gaat verder en dieper dan coaching.

"Zelfreflectie is je schaduwzijde kennen, kunnen accepteren en kunnen handelen"....
om zodoende beter in balans te komen en te worden zoals jij wilt zijn...

Het gaat om vragen en problemen met een emotionele, psycho-sociale achtergrond.

 • het stellen van grenzen
 • pestverleden
 • weinig zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • stress en burn out
 • depressieve gevoelens
 • rouw en verliesverwerking (begeleiding rouwgroepen/lotgenotencontact)
 • traumaverwerking (o.a. met behulp van EMDR)
 • seksueel misbruik/geweld (begeleiding lotgenotencontact)
 • gevoel geen grip meer te hebben op je leven
 • je zit niet lekker in je vel en je kunt je vinger er niet op leggen
 • relatietherapie (EFT)
In een counselingstraject begeleid ik u in de zoektocht naar uzelf, uw triggers en ervaringen uit het verleden en hoe u uiteindelijk niet meer geraakt wordt door gebeurtenissen uit het verleden en keuzevrijheid ervaart.
 
In een geheel vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek kunnen we verkennen wat uw vragen zijn en wat ik voor u kan betekenen.
 
Een uitgebreide intake vindt in het eerste gesprek plaats waarin uw hulpvraag duidelijk wordt en waarna met u een behandelplan wordt opgesteld.
De hulpvraag, behandelplan en overige afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. 
Top | a.tenhove@empathique.nl