EMPATHIQUE
COACHING, COUNSELING EN THERAPIE


Coachen is het begeleiden van veranderingsprocessen bij personen en teams en is gericht vanuit het Hier & Nu naar de toekomst.
Het verleden komt misschien even aan bod, maar er wordt niet "diep gegraven".

Mensen (weer) in contact brengen met hun innerlijk weten, eigen 'ik' en hun eigen vermogen om antwoorden te vinden op de coachvraag.

Als coach begeleid ik individuen en teams bij het leren veranderen van gedrag en denkpatronen. Individueel of in teamverband. U leren inzien hoe u uzelf klem zet, maar ook hoe u uzelf kunt helpen en verder kunt ontwikkelen in uw persoonlijke(competentie)ontwikkeling. Door te luisteren naar uw verhaal, verdiepende vragen te stellen en te spiegelen, vindt u zelf uw antwoorden en verkrijgt u nieuwe inzichten.
Op deze manier kunt u zelf de regie nemen over het realiseren van uw dromen en doelen, en beter zorgen voor uzelf en uw omgeving.

Aanleiding voor coaching kan diverse redenen hebben:
- in bepaalde situaties bereikt u niet het resultaat wat u graag zou willen;
- u merkt op dat uw aanpak niet het gewenste effect heeft;
- in de interactie met anderen in uw woon- en/of werkomgeving worden de effecten van opvattingen,  emoties en gedragspatro(o)n(en) zichtbaar en u merkt bij uzelf of door de feedback uit uw omgeving, dat iets niet lekker loopt, maar wat is het dan precies?

Voor mij is de interactie tussen u en mij belangrijk: wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid! 
Vanuit deze basis luister ik, vraag ik door en vindt u uw eigen antwoorden en inzichten.

In een geheel vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek kunnen we verkennen wat uw vragen zijn en wat ik voor u kan betekenen.

Een uitgebreide intake vindt in het eerste gesprek plaats waarin de coachvraag duidelijk moet worden. In een overeenkomst worden de coachvraag en overige afspraken vastgelegd. 

 

Top | a.tenhove@empathique.nl